GayrimenkulPandeminin Gayrimenkule Etkisi

Haziran 18, 20200

COVID-19 salgınının, gayrimenkul sınıflarının arz ve talebi, trendleri, kullanım alışkanlıkları ve değeri üzerindeki etkileri şimdiden gözlemlenmeye başlamıştır.

Pazarda değerin oluşması için belirli koşulların yanı sıra istekli bir alıcı ve istekli bir satıcı gerekmektedir. Ancak günümüzde her ikisini de bulmak oldukça zorlaşmış durumda. Bu doğrultuda, ilk etki olarak piyasada gerçekleşen işlem sayısı oldukça azalma göstermiştir. İşlem sayısındaki azalmanın başlıca kaynağı “cash is king” anlayışı ve belirsizliktir.

Alıcı taraf davranışları ilk etapta nakdi elde tutmak ve gelirlerinin devamlılığını öngöremediği için yeni borçlanmalardan kaçınmak olarak gerçekleşmektedir.

Satıcı taraf davranışlarında ise henüz kayda değer bir değişkenlik gözlemlenmemektedir.

Bu dönemde, değerleme açısından piyasa araştırmasının derinliği ön plana çıkmaktadır. Salgının hemen öncesinde satılan taşınmazların dahi güncel durumda pazar değerini koruyamama ihtimali yüksektir. Gayrimenkul sınıflarının kendi dinamikleri, arz ve talebini oluşturan koşulların farklılaşması etkilerinin de farklılaşmasını beraberinde getirmektedir.

https://www.rhythmofrealestate.com.tr/wp-content/uploads/2020/06/footer-logo.png
Göktürk Merkez Mah. Çalışkan Sok. No.6 A-3 Göktürk / İSTANBUL

Takip Et:

Bize Ulaşın

© Rhythm of Real Estate 2020. Tüm Hakları Saklıdır.